Loc: 49°2'5.154"N, 16°31'23.456"E

Dnes má svátek Svatoslav, zítra Barbora

Aktuality a hlášení rozhlasu

28.11.2016

Kanalizační přípojky !!

Oznamujeme občanům, že 6.12.2016 se v KD od 17.00 do 19.00 budou vydávat územní souhlasy na kanalizační přípojky včetně projektu za poplatek 500 Kč. >>>

24.11.2016

Důležité informace !

Informace ke kontrolám kotlů na tuhá paliva zde. >>>

24.11.2016

Krajská hygienická stanice

Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky !! >>>

15.11.2016

Hlášení rozhlasu.

   V neděli 4.12. se v KD Medlov od 14.00 do 17.00 koná Mikulášská besídka, plakát zde   >>>

31.10.2016

Formulář termínů - elektrika

Navazujeme na FORMULÁŘ - ELEKTRIKA, zveřejňujeme vytvořenou tabulku termínů, kde  budete i moci sledovat případné změny schůzek konkrétních případů připojení NN tabulka zde >>>

27.10.2016

Formulář - elektrika

Zde zveřejňujeme odkaz na formulář pro umístění el. skříní a domovních vedení - tato informace se týká pouze občanů u kterých je plánována kabelizace NN (v návaznosti na veřejnou schůzi v KD dne >>>

30.08.2016

Kanalizace a ČOV Medlov.

Upozorňujeme občany, že jsou již k nahlédnutí projekty ke kanalizačním přípojkám rodinných domů !! Žádáme Vás o kontrolu, zda je přípojka zakreslena správně !! >>>

04.01.2016

Poplatky 2016.

V roce 2016 se vybírají tyto poplatky. >>>

15.09.2015

Oznámení občanům.

Městys Medlov získal dotaci na akci "Separace biologicky rozložitelných odpadů v městysi Medlov ". Součástí této dotace jsou velkoobjemové  kontejnery, které budou rozmístěny po obci a kompostéry do >>>

Registrujte se k odběru aktualit e-mailem >>>           Archiv aktualit >>>
 
 

O městysi Medlov

Náves obce MedlovMedlov je malá a krásná obec o rozloze cca 10,19 km2 (nadm. v. - 192 m). Leží v otevřené bezlesé krajině Dyjsko-svrateckého úvalu při levém břehu řeky Jihlavy. Tato oblast je součástí Přírodního parku Niva Jihlava.

Statut „městys“ používá od 10. 10. 2006. Městys Medlov má svůj znak - na modrém štítě je při pravé straně větší hrozen s ratolestí obrácenou vzhůru, vedle něho uprostřed štítu je vinařský nůž obrácený špicí doprava, po jeho levé straně je dole malý hrozen a při levém okraji štítu je svisle postavené krojidlo, špicí dolů a ven. Tyto části znaku jsou stříbrné.

V současné době žije v městysi Medlov cca 730 obyvatel. V roce 2016 je evidováno 285 rodinných domů (č. p.). Vzhledem k probíhající výstavbě nových rodinných domů, celkový počet domů a tím i občanů pomalu roste.letecký pohled

Medlovské památky se postupně renovují, aby zůstaly zachovány příštím generacím. Za zmínku stojí zejména socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Floriána, Sloup se sousoším Nejsvětější trojice, pamětní kříže a další. Je zde také kostel sv. Bartoloměje a hřbitov s kaplí.

Městys Medlov je zřizovatelem Základní školy    (1. - 4. ročník) a Mateřské školky.

Více naleznete v Současnosti a Historii Medlova.