04.10.2017

Vzhledem k plánovaným opravám vozovky v oblasti "Velkého Medlova" které začnou 5.10. tímto žádáme občany, kterých se to týká, aby parkováním svých vozidel nebránili stavebním pracím.

Děkujeme za pochopení