06.09.2017

V Medlově bylo nalezeno horské kolo. Vlastník kola, který se prokáže jeho vlastnictvím, se o  něj může přihlásit na Obecním úřadě.