05.12.2018

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Mikulášské besídky. Za to, že přinášíte radost a krásné zážitky našim dětem. Přejeme hodně elánu do dalších let. Děkujeme.