07.09.2017

Hlavní Stárková Babských hodů svolává na neděli 10.9.2017 od 18.00 v KD organizační schůzku pro ženy, které mají zájem být Stárkové na Babských hodech. :-)