Diskuse

Pro zaslání příspěvku je nutné vyplnit všechny údaje. Příspěvek bude zobrazen po editaci administrátorem.

Miroslav Klopar (1950) a Liba (1955)
18. 6. 2023
Medlovské slavnosti 17. - 18.6.2023
Důstojná oslava po sousedsku, se znalostmi historie i multikulturním nadhledem, s porozumněním a noblesou, s organizačním úsilím a vysokou profesionalitou nejen vedení obce, ale i místních spolků a dobrovolníků dospělých, školáků i studentů.
Děkujeme!
Odměnou nám byla dnešní slavnostní mše za účasti pana starosty s manželkou, paní místostarostky Hany Novotné, a nádherného hudebního doprovodu syrovického kostelního chóru.
Pater Mgr.Vít Rozkydal, duchovní správce požehnal zúčastněným farníkům a všem občanům Medlova. Odměnou zajistil pouť do Neratova.
Marie Bartošková
11. 4. 2023
Poděkování za velikonoční nedělní posezení
Děkuji všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na nedělní akci zastupitelstva . Hodně příjemná, přátelská atmosféra , opět zpestřená prodejem různých tématických drobností. Zajistili jste chutné občerstvení, pěkné prostředí a pro milovníky cimbálovky možnost si zazpívat . Byl to pěkný pohled do plného sálu. Kdo chtěl a mohl, tak si užil pěkné odpoledne. Teď, když všichni předpokládáme, že víme kolik práce je kolem blížící se oslavy 850. výročí obce, patří se dvojnásob poděkovat, že jste se domluvili a zvládli jste i tuto příjemnou akci, na kterou se spousta nás každý rok těší. Tak ať máte i příští rok dost nadšenců, kteří ve svém volném čase pomůžou a sejdeme se o velikonoční neděli zase a je to zase fajn . :-)
Roman Zabil
5. 12. 2022
Poděkování.
Děkuji za kladnou odezvu, myslím že se celá akce vydařila. Lidé byli spokojeni a bavili se, to byl náš cíl...Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky plné lásky a porozumění :-)
Miroslav Klopar (1950) a Liba (1955)
5. 12. 2022
adventní čas (postcovidový)
První sobota adventní se opravdu vydařila!
Medlovští senioři - jubilanti společně slavili. Postcovidová pohoda. Pan starosta moderoval slovem i tancem, paní místostarostka a ženy medlovského vedení obsluhovaly. Klasika šnycl se salátem, dobré víno červené i bílé, kafe, čaj a babiččiny koláče...
Moravská cimbálka nám zpívala z duše.
Žijeme v krásném kraji, v rodné zemi, žijeme v pokoji a míru. Bohudíky za občasné sousedské neshody, pomluvy a klepy. Je to o zájmu, respektu, svobodě a vzájemné úctě.
Děkujeme.
Jubilant sportovec Miroňa se svou starou
medlovští senioři
19. 4. 2022
pomlázková neděle
Velké poděkování za přípravu, zajištění tradičních lidových výrobků ze dřeva, keramiky, proutí a jiných materiálů, pochutin i vkusnou výzdobu pomlázkové neděle. Po vynucené dvouleté pauze Velikonoce v duchu moravských křesťanských tradic. Sváteční náladu všech zúčastněných umocnilo vystoupení cimbálové kapely ze Šardic.
Vřelé díky za vydařenou sváteční neděli!
Miroslav Herzán
4. 1. 2022
Informace Městského úřadu.
Dobrý den,dávám k zamyšlení,zda by nebylo pro občany naší obce lepší,kdyby informace o haváriích,jako např.dnešní havárie vody,byly kromě e-mailu zasílány zájemcům také formou sms.Nesedíme stále u počítače,tak že nás může havarijní situace nemile překvapit,zatím co mobilní telefon máme většinou u sebe.
Miroslav Herzán, Medlov 278
Miroslav a Libuše Klopar
18. 12. 2021
člověčenství naše
COVID-19. Jsme staří a nemocní. Již čtvrtý týden v karanténě a jsme opečováni podle daných hygienických a společenských pravidel. Děkujeme všem. Děkujeme nejen naší početné rodině. Děkujeme i našim sousedům, přátelům a známým.
Krásný adventní čas a kouzelné Vánoce všem.
Jakub Smejkal
16. 1. 2021
údržba silnic
Dobrý den, mám dotaz ohledně údržby silnic v zimním období.
Zda za čtyři dny po napadení sněhu je někdo schopný dát silnic do stavu, aby se po nich dalo chodit,?
Jelikož před našim domem není chodník a po celé silnici je ledovka, tak to opravdu není úplně ideální stav.
Milada Čechová
8. 9. 2020
Poděkování
Velké Díky panu starostovi, členům zastupitelstva a všem kteří se podílejí na zdokonalení našeho Medlova. Právě dokončené chodníky tak to je velký palec nahoru, plac a okolí za KD, hřiště u jezera a jiné. Máme to tady krásné. Díky za Vaši práci. Milada
Liba Kloparová
27. 8. 2020
poděkování
Děkuji panu starostovi i členům zastupitelstva za okamžité řešení havarijní situace v nedávno upravené pěší zóně směr Smolín. Komunikace byla poškozena vozem firmy SAKO (?) při pravidelném odklízení odpadu popelnic.
V hektické prázdninové předhodové době situaci okamžitě osobně řešil Petr Nečas, místostarostka Hana Novotná i starosta Roman Zabil, přivolaný z dovolené. Pár metrů za sochou sv.Floriánka je otvor do bývalého sklepa cca 150 cm x 250 cm. Dutina sklepa sahá až k základům domu č.115 a při nedávném budování chodníku byla ošetřena povrchovou vrstvou. Místo havárie je označeno a ulice je neprůjezdná. Sklep je zasypán, písek udusán a na místě havárie se stále pracuje. Ulice je až do ukončení oprav uzavřena. Takových nepoužívaných septiků, bývalých studní či sklípků je na naší ulici více.
Poučení?
Prosím o jasně určená pravidla pro pěší či obytnou zónu s označením dopravními značkami a všem srozumitelným vyznačením povolenou dopravní obsluhou, vozy zdravotnické pomoci a hasiče. Myslete prosím na bezpečnost dětí, seniorů a invalidních spoluobčanů se sníženou pohyblivostí, kteří v obavách o své zdraví zůstávají raději doma v izolaci.
Také parkující auta vzhledu Medlova nepřidají. Za humny této ulice má každý dům, garáž či alespoň prostor pro parkování. Vede sem nově vybudovaná, z hlavní silnice dobře přístupná a osvětlená vozovka. Nezabírejme majetnicky obecní prostory, ale naopak opečováním svých zahrad a vysazováním stromů a zeleně zkrášlíme celkový pohled Medlova.
Jiří Marek
19. 8. 2019
Poděkování hasičům
Tímto chci velmi poděkovat všem hasičským sborům ze širokého okolí včetně medlovských (kteří byli na místě první a posléze drželi hlídku do rána) za včerejší, respektivě dnešní rychlý profesionální zásah v Medlově. Hrálo se o čas, škody mohly být nesporně většího charakteru.
Vážím si vaší práce, Díky!!!
Jiří Marek
Jiří Marek
23. 4. 2019
Velikonoční neděle v Medlově-poděkování
Organizátorům Velikonoční neděle patří velké poděkování, povedlo se vám to, atmosféra byla úžasná!
Jiří Marek
25. 2. 2019
Masopust - poděkování
Chci poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na letošním Masopustu - vám, co jste jej chystali, všem maskám v průvodu (bylo nás 35), vám všem, kteří jste nás opět krásně ve svých hospodářstvích přivítali, našim sponzorům a v neposlední řadě všem, kteří jste přišli na zábavu - udělali jste bezva atmosféru!
jo a taky vedení městyse, že nám povolili po obci dělat rambajs :-)
Marie Bartošková
7. 11. 2018
Nová zajímavost v naší vesnici
Tak jsem obeslala rodinu, známé a kamarády několika fotkami z nového zajímavého místa naší vesnice, vybudovaného a věnovaného vzniku republiky a památce prezidenta T.G.Masaryka. Ohlas byl veliký a máme další obdivovatele vyjímečného způsobu vyjádření úcty k tomuto výročí. Těšme se z toho, že máme mezi sebou lidi, kteří mají nápady, také ty, kteří mají snahu, pochopení a obětují čas pro ostatní.
Jana Obrtlíková
30. 10. 2018
Re: Re: Odpady
Děkuji za odpověď. Každopádně tím že se sem stěhují noví a noví lidé předpokládám že se to bude opakovat stále. Proto se to možná pokaždé zlepší jen na čas protože pak zase přijde někdo jiný. Jinak pak už nezbývá než číhat za popelnicí a viníky upozornit hned. Ale tolik času zase nemám :) Někdo to možná neřeší ale spousta lidí si to spíše neuvědomuje, proto si myslím že to není ztráta času jednou za čas tu informaci vyvěsit na více místech protože na web chodí málokdo. Děkuji za váš čas. Hezký den.
Roman Zabil
29. 10. 2018
Re: Odpady
Dobrý den, k Vašemu dotazu ohledně tříděného odpadu Vám mohu sdělit toto:
letáky a informace jak třídit, sešlápnout a uložit odpad jsme dali ve známost již mnohokrát. Tyto informace jsou samozřejmě nalepeny formou samolepky na každém kontejneru. Někdy bylo vidět zlepšení, ale po čase jsme tam, kde jsme byli. Obáváme se, že některým lidem je naprosto jedno jestli bude platit víc, nebo jestli jeho soused bude mít odpad kam uložit !! Vyvěsit cedule na viditelné místo je to nejmenší co můžeme udělat, ale nejsme si jisti, zda se dočkáme zlepšení. Je to na každém z nás jak se staví k čistotě svého okolí.
S pozdravem Roman Zabil
Jana Obrtlíková
28. 10. 2018
Odpady
Dobrý den. Bylo by prosím možné vytisknout informace o třídění odpadu přímo ke kontejnerům? Zde si to většina lidí nepřečete. Jedná se mi o informaci na stránkách Městys o správném třídění odpadu a řádného sešlápnutí Pet lahví, ale také hlavně krabic. Pokaždé když jdu se synem odnést odpad, tak buď něco třídím nebo sešlapuji, abych tam vůbec něco dala. Takže věřím že se mnozí baví pohledem na blondýnu která leze do popelnice jako houmlesák, ale nemůžu se na to dívat a nechat to jen tak. Běžně jsou vyhozeny krabice i pet lahve v původním stavu. Také lidé vyhlazují papíry do papíru, ale nechají je v igelitové tašce, například. Atd. Je chvályhodné že se snažíme třídit, ale aby to mělo smysl je potřeba dodržet alespoň základní pravidla, která jsou většinou i uvedena přímo na kontejneru, bohužel by to asi chtělo něco co více upoutá pozornost a lidi si to opravdu přečtou. Sami doma třídíme každý pidi papírek, poctivě mačkáme každou láhev, a nechceme platit nejvyšší poplatky v republice za svoz jen proto že ostatní lidé jsou tak lhostejní. Děkuji.
Marie Bartošková
7. 10. 2018
Volby
Výsledek letošních voleb do našeho zastupitelstva chápu jako veřejné poděkování a ocenění nás občanů těm, kteří pro naši obec v dobíhajícím volebním období pracovali a rozhodli se pracovat i nadále. Zároveň jako podporu několika novým obětavcům, kteří jsou ochotni začít pracovat. Patří se poděkovat i zastupitelům, kteří už do dalšího volebního období nekandidovali. Držím palce ať mají všichni dost sil, zkušenosti už mají a dotáhne se do úspěšného konce propojené veledílo kanalizace, elektrifikace a silnice s chodníky... atd. atd. A naše dědina ať se dál mění k lepšímu a dobře se tu žije.
Jiří Marek
18. 6. 2018
Re: Díky
Paní Bartošková děkuji za Vaše slova, vážím si jich.
Marie Bartošková
18. 6. 2018
Díky
- po přečtení poděkování na stránkách naší obce chci poděkovat zastupitelstvu v čele se starostou a místostarostou. Jste dobří, nejen za to, že se dokážete domluvit a daří se ve vámi nastavené tradici pokračovat ale taky, že se daří úroveň zvyšovat. Viděla jsem uhoněné a ustarané pořadatele několika akcí ale hlavně spokojené dospěláky a děti, které si to užívaly se vším všudy. Kdo chtěl a mohl, tak se zapojil, kdo ne, tak si ten den užil. Do dalšího ročníku vám pořadatelům přeji v týmu hodně takových obětavých lidí alespoň jako letos, dobré nápady, fajn počasí a lidi, kteří se chtějí bavit a umí ocenit práci druhých.
Lucie Janoušková + Jana Sedláková
5. 4. 2018
Velikonoční neděle v Medlově-poděkování
Srdečně děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu Velikonoční neděle v Medlově, zejména šikovným řemeslníkům, kreativním dámám z dílniček pro děti i dospělé, skvělým mladým hudebníkům, úžasným místním i přespolním pekařkám, neúnavné obsluze kuchyňské, kávové i nápojové sekce. Největší poděkování pak patří všem návštěvníkům – právě Vy jste vytvořili vynikající atmosféru, která organizátory nabíjí energií a chutí do další práce. Svou účastí významně přispíváte ke konání podobných setkání i v budoucnu. V neposlední řadě děkujeme Městysi Medlov za záštitu, podporu a poskytnutí prostor.
Roman Zabil
30. 8. 2017
Re: Dětské hřiště
Dobrý den,
dětské hřiště uklízíme pravidelně a ne jinak tomu bude i dnes. Víte, je to jen o lidech, děti asi těžko rozbíjejí sklenice od piva, nebo odhazují nedopalky cigaret na zem!! Pro některé je to k zamyšlení. Děkuji, vše se dá do pořádku. Roman Zabil
Eva Šanovcová
29. 8. 2017
Dětské hřiště
Dobrý večer!
Bylo by vhodné zajistit pravidelný úklid dětského hřiště tak,aby byla zajištěna bezpečnost dětí, které jej navštěvují.
Zvláště pak po hodech a jiných kulturních událostech.
Dnes jsem měla strach nechat tam děti běhat...Všude rozbité sklo a o poškozených pomůckách nemluvím ....
Děkuji za pochopení! E.Šanovcová
Roman Zabil
21. 8. 2017
Re: Zastávka Medlov
Dobrý den, na Váš dotaz, kdy se zrealizuje " autobusová zastávka u Senior-parku" Vám sděluji, že je ve fázi vypsaného výběrového řízení a čeká se na nabídky firem. Celá stavba musí být zrealizována, profinancována a zkolaudována do konce tohoto roku. Ze strany obce bylo vše připraveno v lednu, na konci června nám SFDI oznámil přidělení dotace ( šest měsíců !). Rychleji to bohužel nejde :-(
Roman Zabil
Medlovský občan
21. 8. 2017
Zastávka Medlov
Dobrý den,chci se zeptat, druhá bus.zastávka- jak to s ní vypadá? při stavbě seniorparku, se povídalo Medlovem, že u seniorparku bude bus.zastávka (Židlochovice-Pohořelice), jak to s tím vypadá? dočkáme se někdy? Děti nám dorůstají, Medlovskou školou profrčeli a nyní jezdí do okolních škol do vyšších ročníků, nebylo by na škodu kdyby pro vrchní děti se zastávka "postavila" aby nemuseli dolů na zastávku, hlavně tedy když je tam tak nepřehledná silnice, chodníky a padající zeď! Nevím jak ostatní rodiče,ale já mám teda docela strach, zeď u domu č.p.1 spadne každým dnem, přechod dole také nemáme ani jeden..atd atd. Nevím teda, ale riskovat zdraví svého dítěte skrz nepřehlednost se mi nechce. Děkuji za snad KLADNÉ komentáře. Pěkný den
Marta Nováková
2. 5. 2017
Velikonoce v Medlově
Návštěva Velikonočního odpoledne v Kulturním domě byla pro mne, v dnešním tak hodně neosobním prostředí, úžasným zážitkem. Neznám jména těch, kteří vše připravili a realizovali. Vytvořili však krásnou sváteční atmosféru a člověk si zde připadal jako na návštěvě u dobrých přátel a známých. Chtěla bych touto cestou za jejich práci pro veřejnost velmi poděkovat. Není to v dnešní době tak běžné. Jsem hrdá na takto aktivní spoluobčany. Jsem ráda, že žiji v Medlově.
Martina Halászová
18. 4. 2017
Volně pobíhající pes - šedá doga
Zdravím všechny. Prosím majitele šedého velkého psa (zřejmě dogy), jenž se cca před hodinou pohyboval v lokalitě Stará Váha vzadu na poli, aby si jej hlídal. Na procházce mne s mým psem doběhl a psa mi povalchoval. Píšu to sem, protože majitele jsem neviděla. Při tom útoku jsem také poměrně silně křičela na svého psa a také na toho psa neznámého. Majitel mne tedy musel minimálně slyšet. Bylo mu tedy zřejmě jedno, kde se pes pohybuje a koho může ohrozit. Zřejmě nejde o agresivního psa, jelikož neublížil, ale mého psa (dosahující třetiny dogy) a hlavně mě hodně vyděsil. Když se na vás řítí 40ti kilový pes není to nic příjemného. Nedokáži si představit mít sebou dítě, které by mu stálo v cestě a navíc jsem ani netušila, zda je třeba schopen napadnout i mne, když jsem se ho snažila odehnat. Prosím dohlížejte na své psy, nechci tu chodit s pepřovým sprejem, abych ochránila svého psa, potažmo i sebe. Děkuji Halászová
Luděk Pokorný
21. 2. 2017
Kanalizace
Dobrý den,
rád bych k tomu poznamenal, že by bylo ještě dobré upozornit majitelé osobních aut, ať neparkují na chodníku. Při obcházení těchto aut jsou lidé nuceni procházet marastem.
Stání na chodníku je to i dopravní přestupek.
Luděk Pokorný
Jiří Marek
24. 1. 2017
Re: ... a teď něco pozitivního
Děkuji za Vaše slova paní Majko, ztotožňuji se s Vámi. Poděkování přirozeně patří i ze strany zastupitelstva - máme tu hodně šikovných a aktivních lidí a myslím, že máme být na co pyšní.
JM
Majka B.
23. 1. 2017
... a teď něco pozitivního
Když jsem si přečetla zápisy v letošním kalendáři akcí na našich stránkách, tak mi došlo, že by nebylo od věci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na všech akcích v loňském roce. Takže díky za všechny dílničky, výstavy, koncerty, sportovní a společenské akce, dětská vystoupení, hody a pohodové akce, závody, krásný Vánoční strom, různé besídky. Zkrátka za iniciativu a různorodost při vymýšlení a organizování akcí nových, za jejich čas, který uskutečňování věnovali i za pochopení od zastupitelstva obce. Je fajn, že to u nás žije.
Chmatak
9. 1. 2017
Re: Hnus,podvody
Nechápu jak někdo zde může psát o tom, že paní hospodská nedala třikrát účtenku (já ji dostanu pokaždé), když ani neumíte napsat stížnost. Tím myslím chybějící diakritiku. A to že se tam netopí tak už taky pravda není. Že je tam občas zahuleno tak s tím souhlasím, ale pokud se to řekne obsluze tak zesílí rekuperaci. S pozdravem Chmaták.
Mirek Nečas
8. 1. 2017
hospoda
Vzpomínám jaká to tady bývala paluša,když bouchly kamna,přes kouř,který pálil do očí nebylo vidět na pozvracené záchody a přes netěsnící okna táhlo na záda.
V provizorní klubovně neustále otevřené dveře,i když venku mrzlo,ale jinak hrozilo udušení cigaretovým kouřem.
Tak si přestaňte uboze stěžovat a v dnešní době zavírání venkovských hospod
si važme,že ji máme.
Petr Holpinec
6. 1. 2017
Hnus,podvody
Dobry vecer,jak je mozne ze v Medlovske hospode nedavaji uctenky????uz treti den jsem nedostal uctenku,smrad z kouru se asi nevetra,do hospody by jsme meli nosit kozichy protoze pani provozni setri,hlavne ze drazuje....nechapu jeji mysleni....mela by to pustit a nrchat to lidem kteri o hospodu maji zajem a ne jak ona porad doma zalezla
Jiří Marek
29. 10. 2016
koncert J. Schmitzera
Chci touto formou poděkovat všem, kteří svou účastí podpořili realizaci jedinečného koncertu Jiřího Schmitzera.
Jen mi nedá se zamyslet nad tím, zda má smysl v těchto kulturních aktivitách v Medlově pokračovat???
Jiří Marek
Jana Sedláková
2. 10. 2016
hospoda
Vážení anonymové, kteří se pod stížnost (možná) jednou podepíšete,
proč své podněty a námitky nesměrujete přímo na toho, kdo s nimi může něco udělat, tedy na provozovatele restauračního zařízení?
Na diskusním fóru obce, navíc anonymně, asi nevyřešíte.
Pěknou neděli všem anonymům.
mmccdde
28. 9. 2016
Hospoda
Vážení lidé kteří chodíte do Medlovské restaurace, byl jsem tam po měsíci a pořád stejný nepořádek. Pavučiny kam se podíváte židle vzhůru nohama jako by se mělo zavírat a to není vše. Jeden pán vlastní ovladač od satelitu jako by to byl majitel, ale zjištění je takové že to je obyčejný štamgast který rozhoduje na co se bude dívat (chtěli jsme zprávy a že ho to nezajímá a díval se na druhou hokejovou ligu). Paní hospodská je to normální? Je to za vícero lidí kteří by tam chodily ale díky tomuto přístupu nechodí. S pozdravem anonymové kteří se pod trdle stížnost asi časem podepíší.
Jiří Marek
13. 4. 2016
Re: anketa Medlov sobě
Děkujeme za podnět, probereme to spolu s hasiči.
Anebo s Klubem tvoření?? :-)
Lachmanová P.
7. 4. 2016
anketa Medlov sobě
Navrhuji více her pro děti, minulý rok byl velký zájem o lov rybek na magnetky.
Jana Sedláková
29. 3. 2016
Velikonoce
Velké díky všem, kdo se ve svém volném čase v neděli věnovali Velikonočnímu jarmarku, ve výčepu i okénku, těm, kdo chystali občerstvení, panu Pastvovi, že učí malé i velké plést pořádné tatary, i holkám, které se trpělivě a neúnavně věnovaly tvoření s dětmi.
Lachmanová P.
30. 11. 2015
Fotografie z vánočních dílen
Dobrý den, fotografie z vánočních dílen jsou k nahlédnutí na těchto odkazech:
http://klubtvoreni.rajce.idnes.cz/Vanocni_dilny_a_andilci_pro_Patricku_2015
a nebo
https://drive.google.com/folderview?id=0B74XEIRJhDGMQVM4NDE0NnpNZVU&usp=sharing
Všem návštěvníkům děkujeme!
Pavla L.
1. 11. 2015
Divadelní představení
Ořechovští ochotníci byli skvělí, bavili jsme se od začátku do konce :-) Děkujeme!
Jiří Marek
21. 10. 2015
Babské hody
Musím poděkovat našim "babám" za další výborný ročník Babských hodů, povedly se včetně počasí! Děkujeme
Majka B.
16. 9. 2015
Vandal nebo zloděj!15.09.2015 Pravděpodobně zloděj se pokusil zapěnovat alarm na obecním úřadě. Děkujeme!!
-----------
V každém případě grázl!
Jana Sedláková
4. 9. 2015
Re: zápach
dobrý den, jak jsem již psala dříve, bydlíme na straně obce blíže ke kafilerii (u silnice směr Smolín) a zápach z kafilerie cítíme max. 1 za měsíc při prudší změně tlaku.
Jiří Marek
2. 9. 2015
Re: zápach
Dobrý den - jak jsem již uváděl dříve, já jej v dolní části Medlova vnímám jen výjimečně (v souvislosti se změnou počasí). Bylo by však fajn, aby se vyjádřilo více občanů.
Michal Š.
26. 8. 2015
zápach
Dobrý den. Vím, že tu již tento dotaz byl, ale pro jistotu bych se chtěl zeptat ještě jednou na zápach z kafilerie. Opravdu je cítit jednou za čas nebo se jedná o setrvalý stav? Setkal jsem se s rozporuplnými odpovědi a rád bych se do obce přestěhoval. Děkuji mnohokrát za reakci.
Pavla L.
15. 6. 2015
Medlov sobě II. - fotky
Fotografie z indiánských dílen jsou na stránkách Medlovského klubu tvoření, složka Nová fotogalerie nebo na odkaze http://klubtvoreni.rajce.idnes.cz/Medlov_sobe_II./
Děkujeme všem indiánům za účast :-)
Jiří Marek
14. 6. 2015
Medlov sobě
Vedení městyse tímto děkuje všem účastníkům a návštěvníkům sobotní akce za jejich přízeň. Velké poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací a realizací sobotního dne včetně příprav a následného ukončení. Vážíme si všech, kteří chtějí pro Medlov něco udělat.
H. Zavadilová
10. 6. 2015
Re: Re: Fotogalerie Medlova
Dobrý den,
já jsem především tak trochu nepochopila, čí památku vlastně jeli medlovští farníci do Maria Taferl uctít, protože se to dá vyložit různými způsoby. Myslím, že název složky ve fotogalerii je poněkud nešťastně zvolený (vzhledem k umístění poutního místa), 2.sv.válka je stále ještě hodně citlivé téma.
Jiří Marek
8. 6. 2015
Re: Fotogalerie Medlova
Dobrý den,
fotogalerii jsme na stránky umístili na přání medlovských farníků, myslím že informace o pouti spolu s fotografiemi může do fotogalerie patřit, ale souhlasím s tím, že je to věc názoru. Děkujeme za názor JM
Pavla Lachmanová
5. 6. 2015
Fotogalerie Medlova
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak souvisí s naší obcí fotografie z Rakouského poutního místa. Podle mě do fotogalerie městyse Medlov nepatří. Ale je to věc názoru, jen doufám, že ne většiny...
roman konecny
4. 5. 2015
Re: poskytovatel internetu
Dobry den.Mame Ab-net,ze zacatku docela problemy a rychlosti internetu,psano na podporu pak v pohode.Tyto problemy trvaly tak 3 mesice,pak dojel typek,dal vetsi talirovou antenu a valime bez problemu.Kdyz jsem chtel rozvest wifi-tak vecer jsem napsal pozadavek,druhej den hovor a pak do konce tydne wifi valila.Takze muzu doporucit
Liba
15. 4. 2015
Re: Děkujeme
Pan učitel Trecha byl Medlovák srdcem i duší. Jeho působení jak pedagogické, tak sportovní i občanské, zanechalo stopy v dalších generacích. Vzpomínka na něj zůstává. Děkujeme, ročník 1955.
Pavla Lachmanová
7. 4. 2015
foto-obrazy
Přijměte pochvalu za výzdobu v chodbě knihovny a teď i v kulturním domě.
Fotografie jsou krásné a ten nápad udělat z nich obrazy v budovách obce skvělý.
M.,E.,I. a J. roz. Trechovi
4. 4. 2015
Děkujeme
děckám z ročníku 1955 za krásnou kytici - vzpomínku na našeho taťku, kterou jste položili na jeho hrob. Moc nás to potěšilo. M.,E.,I. a J.
Michal Vorsa
22. 1. 2015
Re: poskytovatel internetu
Za mou osobu AB-NET nedoporučuji, měl jsem ho 6 let a samé problémy a to nemluvím o tom když končíte jak se chovají. Mán NOVOU MORAVU půl roku a bez problému a to za rozumné peníze.
Veronika Doležalová
9. 1. 2015
Re: poskytovatel internetu
Mockrát všem děkuji za rady! :-)
Jana Sedláková
19. 12. 2014
poskytovatel internetu
Po několikaleté zkušenosti mohu také doporučit oxid.cz, máme cca 3 roky a bez jediného zádrhelu.
Roman Staněk
18. 12. 2014
Re: poskytovatel internetu
Pokud můžu doporučit poskytovatele internetu, tak již zmiňovaný AB-Net máme už cca 6 let a nemůžu si na nic stěžovat.
Jiří Marek
18. 12. 2014
Re: poskytovatel internetu
Dobrý den - poskytovatelů je tu více, záleží do které části se stěhujete (kvůli pokrytí signálem). Zřejmě nejčastějším poskytovatelem internetu je: http://www.ab-net.cz/ (zkušenosti jsou u různých uživatelů rozdílné, občas se download citelně zpomaluje).
Verča Doležalová
17. 12. 2014
poskytovatel internetu
Dobrý den, budeme se v nejbližších dnech stěhovat do Medlova - mám prosbu na místní, co už tu bydlí - podělíte se někdo o zkušenosti ohledně poskytovatele internetu, či můžete někoho doporučit? Děkuji moc za pomoc a ochotu.
Klub tvoření v Medlově
22. 11. 2014
Vánoční věncování
Všem maminkám, dětem a vlastně i ostatním, aby viděli jak nám bylo ve čtvrtek ve škole na Vánočním věncování fajn.Věnce voněly, cukroví a čaj taky. Nálada veselá, všichni tvořílci v pohodě a výrobky super.
http://klubtvoreni.rajce.idnes.cz/Adventni_vence/
Majka Bartošková
22. 10. 2014
Babské hody
Chtěla bych poděkovat "ženským" za to, že pokračují v tradici babských hodů. Bylo to velice příjemné zpestření sobotního dne, určitě nejen pro naši rodinu, bylo Vás vidět ale i slyšet a přesně tak to má být. :-))
Klub tvoření v Medlově
12. 10. 2014
Podzimní dílničky
Pro maminky a babičky - tady je odkaz na fotky z podzimních dílniček, které jsme měli v sobotu 11.10.2014 http://klubtvoreni.rajce.idnes.cz/Podzimni_dilnicky
Jana Sedláková
8. 10. 2014
Re: Zdravím
Dobrý den,

my bydlíme nad silnicí vedoucí přímo ke kafilerii, téměř na konci obce směrem ke Smolínu a zápach z kafilerie je cítit cca 1x za měsíc, pokud se chystá větší změna počasí/tlaku, v létě pak občas, projede-li kolem domu nákladní auto směřující do kafilerie, které se neobtěžuje se zakrytím korby.
Jiří Marek
8. 10. 2014
Re: Vítání občánků
..a my děkujeme za občánky!! :-)
Jiří Marek
8. 10. 2014
Re: Zdravím
Dobrý den -
podobnou otázku jsem řešil před lety, když jsme se do Medlova stěhovali. Skutečnost je taková, že dnes kafilerii prakticky nevnímám, snad jen výjimečně. Pravda je, že bydlíme v dolní "staré" zástavbě a obyvatelé v jiných lokalitách to mohou vnímat jinak. Snad se vyjádří také.
Kateřina Krejčí
7. 10. 2014
Zdravím
Všechny zdravím, chtěla bych Vás poprosit, jestli mi můžete napsat nějaké své názory ohledně toho, jak vnímáte kafilerii. Měli bychom zájem koupit pozemek a postavit domek, ale nedovedeme si představit, jaké to je, mít vedle ve vesnici kafilerii. Mockrát díky za všechny názory!
Jana Sedláková
27. 7. 2014
Vítání občánků
Moc děkujeme za dnešní milé přivítání malých Medláků:-)
Jiří Marek
17. 6. 2014
Medlov sobě
Nevím, kdo má zásluhu, ale vyšel o Medlovském dni článek. To je bezva, děkujeme. Článek najdete zde: http://www.mestysmedlov.cz/files/kultura/den_Medlova.jpg
Další odkaz na fotogalerii najdete zde: http://dedekzzr.rajce.idnes.cz/SOPKA-MEDLOV_SOBE_2014#
Klub tvoření v Medlově
16. 6. 2014
Fotogalerie
Pro zájemce - e-mailová adresa fotek ze sobotního dne.
http://klubtvoreni.rajce.idnes.cz/Medlov_sobe_-_cerven_2014/

Pěkný den.
Majka Bartošková
16. 6. 2014
Nové sportovní zázemí a Den Medlova
Naprosto jednoduché shrnutí sobotního programu v novém, troufám si říct sportovně-kulturním areálu Medlova. Bezvadná nálada, spokojení návštěvníci, sportovní napětí, legrace, dobré jídlo a pití. Pro všechny co pochopili slova "Jaký si to uděláš , tak takový to máš" - a jakýmkoliv způsobem se podíleli na vybudování tohoto důležitého zázemí obce a na příjemném průběhu sobotního dne - jedno veliké - díky. Bylo fajn vidět v dobré náladě pohromady velkou část obyvatel obce.
Jiří Marek
16. 6. 2014
Medlov sobě
Je čas poděkovat vám všem, kteří jste se dlouhodobě podíleli na obnově areálu „hřiště u jezera“ a následně na přípravách a realizaci akce Medlov sobě. Poděkování za účast a podporu patří také všem spolkům a skupině Sopka. Těší nás, že po celý den se na akci objevilo tolik lidí, jsme zvědaví na vaše názory a připomínky. Jiří Marek
Roman Zabil
22. 5. 2014
Re: vítání občánků
Dobrý den,
vítání občánků je plánované za začátek června.Vše se s předstihem dozvíte.
Hezký den
Hana Konečná
21. 5. 2014
vítání občánků
Dobrý den,
kdy bude další vítání občánků?

Předem děkuji za odpověď.
Majka Bartošková
29. 4. 2014
Hlášení závad a poruch
- dobrý nápad.
Michal Vorsa
17. 3. 2014
Reakce na anonym
Vážený anonymusu,
nechápu jak můžete psát nesmyslný dopis za všechny Medláky a tím vyjadřovat vlastní názor za všechny i za ty kteří s tím co jste napsal/a nesouhlasí. Hodně lidí z toho co jste napsal/a má srandu.
Nevím za kolik by jste si představoval/a aby se poctivé výrobky prodávaly, když v řeznictví stojí tlačenka 120kč-170kč, jitrnice kolem 130kč. Všichni co jsme kolem zabíjačky lítali dva dny jsme si výrobky také koupili za plnou cenu jako ostatní. Věci které jsme dostali od občanů jsme z velké části snědli, salámy jsme nakrájeli a rozdali jako hostie. Peníze které vybereme se dávají na různé akce (co si jen tak vzpomínám: altánek pro důchodce, pro děti asi 2x bongo atd.) a nějaké peníze máme v kase pro případ že by nám další ročník nevyšel.
Nevím kde jste byl/a na tom že si věci rozebíráme ve velkém dom nebo si je dokonce někdo vozí autem. Kořalky jsou uschované na akci která se bude pravděpodobně konat 21.6.2014 na hřišti u jezera kde se budou rozlívat zadarmo.
Doporučuji vám i ostatním Medlákům kteří s anonymem souhlasí ať si dají na dveře cedulku že si nás nepřejete.
Hodně se mi líbí reakce ostatních občanů co zde již reagovali na váš anonym.


Michal Vorsa (Chmaták)
Roman Zabil
13. 3. 2014
Anonym
Vážení občané, Medlováci,
vážně nevím co k tomu napsat, dostatečný komentář napsali kolegové přede mnou.
Rozhodl jsem se, že anonym zveřejním.
Je mi z toho smutno

http://www.mestysmedlov.cz/files/dopis.pdf
Martina Němcová
12. 3. 2014
Rodinný dům
Dobrý den vážení občané,
ráda bychom koupila dům ve vaší obci.

děkuji za nabídky

Martina Němcová
Mgr.Dana Ursacherova
12. 3. 2014
MASOPUST
Přátelé,
letošní Masopust se Vám velice vydařil. Muzika super, tetičky v kuchyni a holky s Radimem ve výčepu milí, příjemní a ochotní. Atmosféra výtečná. Dlouho jsme se tak s Michalem nepobavili.No a masky ty neměly chybu!!!!
Proto doufám, že Vás tohle očerňování nesrazilo k zemi a v Masopustu budete nadále pokračovat.Mgr.Dana Ursacherová
František Rubeš
12. 3. 2014
Re: RE: anonym
Jirko věřím ti, že snůšku takových to lží nelze nechat bez povšimnutí.
Za sebe jako občana Městyse Medlov vám všem, kteří pro kulturu v Medlově děláte chci poděkovat a jsem vděčný za to, že se v oblasti kultury v Medlově něco děje.
Masopustní průvod a masopustní zábava byly skvělé a myslím, že všichni kteří se zúčastnili se dobře bavili.

Ještě jednou dík František Rubeš
Jiří Marek
11. 3. 2014
RE: anonym
Miluju anonymy. Opakovaně mě překvapují. Svou zlobou, nenávistí a lhaním. Upřímný člověk by se za toto podepsal, neupřímný raději jedná tímto způsobem. Nechal bych to bez reakce, ale nedá mi to. Už pro všechny ty lidi, co masopustem žijí, každý rok se na něj dlouze připravují a dělají pro něj maximum. A kterých si já vážím. Ti si takovéto, troufám si říct sprosté, lži nezaslouží.
Pomlouvat umí každý, něco dobrého udělat už dotyčný zřejmě nedokáže…
Tedy k jednotlivým bodům:
Masopust neděláme jen pro sebe, děláme to pro všechny, kdo o to stojí, pro obnovu tradice. A to, co z masopustu vytěžíme, věnujeme dál (vzpomenu dětem školní výlety do Bonga, altán našim seniorům, brněnské divadlo, nákup stanu pro kulturní akce atd..).
Zmiňované ceny produktů vycházely z loňského roku, kdy poctivé výrobky byly ve finále ztrátové, tzn. že se nevrátila ani investice do nákupu ingrediencí. Jestliže je někdo schopen koupit kilo průmyslové tlačenky v obchodě levněji, pak nechť nakupuje tam. To vůbec nebudu srovnávat. O práci, kterou tomu několik lidí po několik dnů věnuje nemluvě – děláme to rádi a zadarmo.
Pití a jídlo, které jsme od vás (medlováků) v průběhu průvodu maškar dostali, jsme spotřebovali částečně během průvodu, několik lahví pak šlo do tomboly. Po zkušenostech z minulých let, kdy výslužkové talíře byly rozdány na stolech a ve velké většině tam zůstaly, jsme od tohoto ustoupili.
Že jsme autem vozili něco z toho domů je opět lež. Pokud si něco někdo bral, pak šlo o produkty, které z prodeje zbyly a které si každý odkoupil. Podotýkám každý!
O co jsme se údajně dělili ve velkém, to nemám tušení. A jestli tohle všechno někdo označuje za kradení atd. a nemá jiné reakce, než tato vylhaná negativa, ať už je to kdokoliv je pro mě jen ubohým hlupákem.

Jiří Marek
Radim Kurka
11. 3. 2014
Masopust
Medlováci,

Slyšel jsem za posledních pár dní od několika spoluobčanů Medlova hlasy, které říkají, že Medlovský Masopust je v podstatě okrádání nás všech a doslova se nabalují penězi a dary lidé z Masopustního průvodu. Je mi upřímně řečeno líto nasazení všech lidí a jak bylo řečeno těch všech stejných, kteří se již několik let snaží přinést kulturu ( koncerty, divadla, masopust apod ) do Medlova. Právě naopak tito lidé mnohdy do těchto akcí dávají svůj volný čas, který by mohli trávit ze svoji rodinou ( příprava a organizace akce, akce samotná a hlavně úklid ), věnují sponzorské dary, nosí z domu prostředky jako jsou pytle na odpad, paprika, sůl, cukr, kafe a starají se o nás občany Medlova tak, abychom mohli společně žít a užívat si podobných akcí. Těmto lidem patří naopak velké poděkování, úcta a měli by se ostatní k nim chovat s pokorou a uznáním a né je označovat jako zloděje, prospěcháře apod. Je mi upřímně z lidí, které tyto nehorázné pomluvy šíří na zvracení a jsem vděčný za to, že na tyto akce snad nechodí a chodit nebudou. Kdyby místo těchto pomluv zvedli své líne zadky ze židle a pro Medlov by něco udělali, bylo by mnohém lépe. Těmito jejich pomluvami berou těmto snaživým lidem akorát energii pro další akce a mám upřímně řečeno obavy z toho, že pokud to nebudou tito lidé dělat, mnoho mladých a perspektivních se zatím nepřidalo. Budu rád, pokud se přidají a nenechají toto na členech a přátelích SKM. Přidejte se prosím myšlenkou, nápadem, ale i fyzickou přítomností. Práce se nebojíme, ale odmítáme neoprávněné a lživé pomluvy. Přijďte mi to říct do očí Vy co tyto pomluvy šíříte a víte o tom víte co.... Jsme připraven na Vaši návštěvu, víte kde bydlím. Radim Kurka
Roman Zabil
28. 2. 2014
Re: Zrcadlo u školy
Dobrý den,
není zač děkovat, jsem rád za návrhy které povedou k bezpečnosti našich občanů.
Pavla Lachmanová
28. 2. 2014
Zrcadlo u školy
Děkuji za umístění zrcadla u školy, je to tam teď mnohem přehlednější.
Majka Bartošková
31. 1. 2014
Za pochopení
nepříjemné situace menšiny občanů, kteří se do Židlochovic dopravují autobusem a následné úspěšné dojednání posunutí odjezdu ranního autobusu ze Židlochovic - starosto a ostatní, kteří jste se podíleli, díky.
Jana Dvořáková
26. 12. 2013
Ztratil se pes
Dobrý den,
včera 25.12.2013 se nám zaběhl pes bígl, slyšící na jméno Monty. Pokud jste ho někdo viděl prosím o informaci na telefon: 774 554 406. Předem děkuji J. Dvořáková
Klub tvoření v Medlově
16. 12. 2013
Poděkování
také našim "dračkám". Milé dámy "dračky",Kloparová, Procházková, Gregrová,Klobásová, Mannová a p. Isabell, děkujeme Vám za zpestření naší vánoční výstavy.Zvonek pro štěstí ať je Vám odměnou :-)) za nápad a Vaši vytrvalost. Přejeme pohodové vánoční svátky - Ženské z Klubu tvoření.
Klub tvoření v Medlově
16. 12. 2013
Děkujeme
zastupitelstvu za vstřícnost a pochopení. Podpořili naši snahu zpříjemnit vánoční výstavou občanům třetí adventní sobotu. Poděkování patří také všem spoluobčanům, kteří svými "pečenými" dary obohatili náš občerstvovací stůl. Ještě jednou Vám všem v zastupitelstvu děkujeme a přejeme hodně zdraví, osobní pohody a dobrých rozhodnutí ve prospěch všech občanů naší obce.
Roman Zabil
5. 12. 2013
Re: RE.Blbosti
Dobrý den, reaguji na Vaš dotaz.
Dle zákona o obcích, je poviností vedení obce pečovat o obecní majetek způsobem řádného hospodáře. Co se týče fotbalového hřiště, s tímto se započalo již v letošním roce a bude se pokračovat nadále až do jeho dokončení.
Hezký den
Anonim CZ
5. 12. 2013
RE.Blbosti
Dobrý den, nechápu proč pořád ňák zlepšujete úřad a neuděláte něco lepšího !!! Třeba už slibujete 2-3 roky fotballové hřiště !!! Tak jestly se můžu zeptat kdy by ste měly s tým fotballovým hřištěm začít ???
Iva Hrstková
4. 11. 2013
Hellouween
Duchové byli úžasní :-) moc se mi líbili.
Pavla Lachmanová
23. 10. 2013
Hlášení rozhlasu
Dobrý den, chybí mi na stránkách obyčejná hlášení rozhlasu typu dovolená lékaře apod. Například hlášení rozhlasu o vyplácení nájemného Pojihlavanu a Družstva DRUMAPO neslyšela spousta lidí.
Jiří Marek
21. 10. 2013
Babský hody
Ženský super - povedený hody, mile mě překvapila i velká účast lidí! Jura
Alena Huškova
18. 6. 2013
Re: fotbal
kluci jsou super šikovní
Jiří Marek
17. 6. 2013
fotbal
Kluci - to první místo je supr! Jen tak dál a díky aji Tobě Miro!
Jura
Jiří Marek
3. 2. 2013
předmasopustní
Je na čase, abych poděkoval všem, co se zúčastnili masopustních příprav, které včera vyvrcholily. Vím, kolik tomu všichni obětovali, kolik dnů a dokonce i dovolenou. Taky mě těší, že nás to pořád ještě baví a i výsledek k něčemu je. Ženský a chlapi (vy víte kdo) DÍKY! Jura
Majka Bartošková
4. 6. 2012
Poděkování
hasičům a všem, kteří se podíleli na příjemné oslavě Dne dětí v naší vesnici a to dvojnásobně - v pátek pro školčátka a školáky z místní školy a v sobotu pro všechny děti. Jste dobří, že si dokážete najít čas pro všechny děti.
Jiří Marek
22. 5. 2012
Re: Re: Dotaz
...tak se omlouvám, chyba byla skutečně na webu, já se k tomu dostal až už byla odstraněna..
Jiří Marek
21. 5. 2012
Re: Dotaz
Dobrý den -
odkaz jsem otevřel, je ve formátu pdf, nevím jestli máte stažený prohlížeč Adobe Reader (volně dostupný) - pokud potřebujete poradit, kontatujte mne na adrese jura.marek@tiscali.cz
Pavla Lachmanová
16. 5. 2012
Dotaz
Na úřední desce mi nejde otevřít dokument o nabídce PF pozemků k pronájmu. Pokud je to chyba na mé straně - počítač, omlouvám se.
Hana
30. 4. 2012
Re: RE: hlášení rozhlasu
Děkuji moc,už jsem to našla.
Jiří Marek
30. 4. 2012
RE: hlášení rozhlasu
Dobrý den,
právě na základě podnětu více občanů, ve smyslu viditelnějších informací, jsme hlášení rozhlasu sloučili s Aktualitami. Hlášení, ale i jiné důležité informace tak máte přehledně již na úvodní straně webu.
Hana
30. 4. 2012
Hlášení rozhlasu
Mohu se zeptat,kam zmizelo z Informací Hlášení místního rozhlasu?My hlášení neslyšíme a do obchodu na nástěnku koukat pravidelně také nestíhám,jediným zdrojem co se děje za akce v Medlově,bylo kouknout se na net na hlášení.A to už zde taky není.Děkuji za odpověď
Jiří Marek
22. 4. 2012
Frída
Vystoupení divadelního spolku Frída je (už bohužel..) za námi, chci poděkovat všem, kteří se na něm podíleli včetně Vás, kteří jste na představení přišli a podpořili kulturní akce v Medlově. Budeme se na Vás těšit na dalších programech. J. Marek
PS: výběr fotografií z představení najdete ve fotogalerii.
roman konecny
14. 4. 2012
Re: Re: Re: Re: Vykacene stromy
Moc dekuji za odpoved.S pozdravem Roman K.
Roman Zabil
13. 4. 2012
Re: Re: Re: Vykacene stromy
Dobrý den, podle informací které jsem získal, byly stromy věkově staré, přerostlé a těžba těchto stromů byla dlouhodobě plánovaná. Co se týče odvozu kulatiny, nedokáží určit přesné datum. S úklidem a vyčištěním začnou do 14-ti dnů. S pozdravem Roman Zabil, starosta.
roman konecny
12. 4. 2012
Re: Re: Vykacene stromy
Dobry den pane starosto.Moc diky za Vasi odpoved,docela jsem tusil ze to neni chyba Medlova ale spis jine organizace.Jen me spis vadilo vzhledem k tomu ze se da rict ze dana oblast bude mit problemy ze zvysenou hladinou vody,tak vykaceni tolika stromu tomu opravdu nepomuze,jen jestli muzete zjistit duvod vykaceni,kdyby slo o bezpecnost na silnici tak beru 10 metru ale to co udelali nema s bezpecnosti nic spolecneho.Jeste jednou dekuji za odpoved
Roman Zabil
10. 4. 2012
Re: Vykacene stromy
Dobrý den, reaguji na Váš e-mail, ohledně vykácených stromů směrem na Nemčičky.
Souhlasím, že pohled na vykácené stromy není nijak úchvatný ale bohužel to musíme strpět.Pozemky a stromy patří lesům ČR.
Kdy odvezou kulatinu a následně vyčistí celou lokalitu zjistím a dám vědět.Roman Zabil, starosta.
roman konecny
6. 4. 2012
Vykacene stromy
Dobry den.
Chtel bych se jen zeptat a pokud mozno aby nekdo vysvetlil to uzasne vykaceni stromu?Kdyby se jednalo o uzky pas kolem silnice a ta spoust co tak je ted neni opravdu uchvatna,zvlast kdyz uprostred toho vseho jsou nechany dva stromy.Nebo co se bude dit s tim drevem?To tam nechate shnit?diky predem za info
Jiří Marek
19. 2. 2012
Masopust
Tak máme letošní Masopust za námi a já chci poděkovat Vám všem, kteří jste se jej zúčastnili a s jeho realizací pomáhali. Taky děkujeme všem Medlovákům, kteří nás podpořili a budeme se na Vás těšit za rok znovu. Konkrétně v sobotu 9. února 2013. Váš Laufr :-)
Marie Bartošková
13. 12. 2011
Fotografie výrobků z vánoční výstavy
Dobrý den, chtěla bych oznámit, že na stránkách našeho klubu http://www.klubtvoreni.estranky.cz/ jsou k nahlédnutí fotografie výrobků z vánoční sobotní výstavy.
Přeji pěkný den.
Pavla Lachmanová
12. 12. 2011
Poděkování
Dobrý den, chtěla bych poděkovat organizaci SKM Medlov a městysi Medlov za jejich podporu při pořádání výstavy ručních prací ( 10. 12. 2011 ). Dík patří také občanům Medlova, kteří nám zapůjčili něco ze své tvorby.
Nejvíce mě však potěšilo, že nám přispěli pohoštěním lidé, ikdyž předem věděli, že se nebudou moci výstavy zúčastnit.
Ještě jednou všem děkujeme.
Jiří Marek
10. 12. 2011
Vánoční výstava
Právě jsem se vrátil z výstavy v KD pořádané několika aktivními ženami z Medlovského dámského klubu - jsem rád, že jste se do toho zase daly, máme tu plno šikovných lidí (co se výtvorů i pochutin týká) :-)
Díky!
Marie Bartošková
28. 11. 2011
Vánoční dárek pro všechny
Tomu říkám šťastná ruka starosto a rychlý příspěvek do naší obecní kasy. Díky.
Jiří Marek
17. 10. 2011
Babské hody
Díky našim "babám" za další Babský hody. Afrika v krojích - tož to tu ještě nebylo, supr, už se těším na další :-)
Jiří Marek
27. 9. 2011
Re: reakce web
Dobrý den - děkujeme za reakce, Vaše podněty jsou vítány. (Šipky jsme změnili, typ fontů ponecháme, přece jen není nutná uniformita jednoho stylu - ale i to je věc názoru..)
Marie Bartošková
22. 9. 2011
Re: web
Dobrý den, určitě změna k lepšímu, přehledné, delší dobu jsem nebyla ve fotogalerii - jsou tam moc pěkné snímky zimního Medlova.
Pavel Sedlák
21. 9. 2011
reakce web
Web je perfektní. Je to reprezentativní web obce z 21. století. Ergonomický. Barvy vhodně zvolené.

Návrhy na dotažení:
1/ V skecích, které jdou dále rozbalit jako např: Městys Medlov či Informace je napravo malá bílá šipka. Tato šipka je na žlutém poli téměř neviditelná. Navrhuji stejnou barvu jako je barva písma.

2/ Jednotlivé sekce či nápisy jsou ve fontu Calibri. Samotný text je pak ve fontu Arial. Navrhuji použít pouze jeden font pro celý web a ten umocnit zvýrazněním, velikostí písma, barvou či tučností. Celý web tak bude působit uceleněji. Osobně bych se přikláněl k Arialu, ale je to jen můj názor a úhel pohledu.

Jinak dobrá práce!
Děkuji.
Pavel
Jiří Marek
3. 9. 2011
web
Tak jaké jsou Vaše reakce na nový web? Co byste zlepšili?