Český svaz chovatelů

Slovo autora:

"Když se podíváme do historie základní organizace chovatelů v Medlově, musíme bohužel přiznat, že se nepodařilo zachovat žádné doklady o jejím vzniku. Z odhadů můžeme říct, že to bylo cca v 50. letech minulého století. Ti, kteří tenkrát základní organizaci založili, již nejsou mezi námi. Organizace se po dobu několika let dala do klidu a někteří chovatelé přešli do okolních organizací.

Poprvé obnovena byla v 70. letech minulého století. Předsedou organizace byl zvolen p. Josef Buršík st., jednatelem p. Josef Helma st., registrátorem p. Josef Helma ml., pokladníkem p. Alois Tuček a hospodářem p. Jiří Zabil. Členové byli nejen z Medlova, ale i z okolních vesnic - z Odrovic, Malešovic, Bratčic, Pravlova a Ledec. Prvořadým úkolem bylo vybudování klubovny, která vznikla ve dvoře staré hospody. Poté byly započaty práce na výstavních klecích, které sloužily pro konání místních výstav. V té době se naše organizace zúčastnila pohárových soutěží, kde kromě chovatelů z Medlova vystavovali i chovatelé z Hrušovan u Brna a Rajhradic. Soutěž trvala po dobu tří let a naše organizace vyhrála 3 poháry, a to králikářský, drůbežářský a holubářský. Po několika letech mnozí členové činnost ukončili a organizace se opět dostala do klidu.

Podruhé byla organizace obnovena v roce 2001. Do funkce předsedy byl zvolen p. Miloš Blümel, jednatelem byl zvolen p. Josef Wolgemut, pokladníkem p. Jiří Buchtela a předsedou kontrolní komise p. Jaroslav Kratochvíl. Musíme říct, že znovu obnovení bylo velice obtížné, začali jsme jak se říká "od nuly". Dnes máme k dispozici nové výstavní klece na králíky a drůbež a dále voliéry na okrasné ptactvo s využitím pro holuby. S čím se nejvíce potýkáme, jsou skladovací prostory a klubovna, které nám chybí.

Každoročně se zúčastňujeme několika výstav, hlavně se zaměřujeme na výstavy oblastní. V letošním roce - ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2008 jsme se zúčastnili výstavy v Suchohrdlých u Miroslavi, kde jsme vystavovali 3 králiky. Králík Burgundský,  jehož vystavoval p. Miloš Blümel, byl ohodnocen jako velmi dobré mládě. Králík Deilenar  získal 94, 5 bodů a druhý králik stejného plemene byl ohodnocen také jako velmi dobré mládě. Oba vystavoval p. Jiří Buchtela. S tímto ohodnocením jsme byli velice mile překvapeni a doufáme, že se nám bude takhle dařit i nadále.

S dalším děním naší organizace budete průběžně informováni. "

S pozdravem

Miloš Blümel

Činnost v roce 2008:

Další naše činnost byly na výstavách v Ořechově, Jezeřanech - Maršovicích a v Moutnicích - okresní výstava.

J. Buchtela se zúčastnil klubové výstavy anglických strakáčů, kde obhajoval putovní pohár, který mu zůstal v držení. Pokud tento pohár obhájí i v roce 2009, zůstane mu natrvalo. Tato výstava se konala v Blatné u Strakonic.

V letošním roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 20 ks králíků,   35 ks drůbeže a 20 ks holubů.

Do roku 2009 si přejeme, aby naše chovy byly zdravé a mohli jsme se tak účastnit výstav i nadále.

S pozdravem

Miloš Blümel

Kontakt na předsedu ČSCH Medlov:

Miloš Blümel, Medlov 127, 664 66  Němčičky, tel.č: 725 111 403