Zastupitelstvo městyse

pro volební období 2022- 2026

Roman Zabil

Bc. Hana Novotná

Robert Menšík

Ing. Eva Fasorová

Josef Michalčík

Adéla Flodrová

Mgr. Jana Sedláková

Petr Nečas
Miroslav Nečas

Starosta:

Roman Zabil

Místostarosta:

Bc. Hana Novotná

Finanční výbor:

Robert Menšík – předseda

Ing. Eva Fasorová – člen

Josef Michalčík – člen

Kontrolní výbor:

Mgr. Jana Sedláková – předseda

Miroslav Nečas – člen

Adéla Flodrová – člen