Zastupitelstvo městyse

pro volební období 2018- 2022

Roman Zabil

Bc. Hana Novotná

Robert Menšík

Ing. Eva Fasorová

Josef Michalčík

Marta Novotná

Mgr. Jana Sedláková

Petr Nečas

MgA. Jiří Marek

Starosta:

Roman Zabil

Místostarosta:

Bc. Hana Novotná

Finanční výbor:

Robert Menšík – předseda

Ing. Eva Fasorová – člen

Josef Michalčík – člen

Kontrolní výbor:

Mgr. Jana Sedláková – předseda

Petr Nečas – člen

Marta Novotná – člen