Medlovský hřbitov

Poplatky za hrobová místa jsou splatná na Úřadu městyse.

Orientační plánek hřbitova.
Řád veřejného pohřebiště v Medlově.

hřbitov Medlov