Důležitá telefonní čísla

Jednotné číslo tísňového volání  112

Hasiči  150

Záchranná služba 155

Policie  158

Policie ČR – obvodní oddělení Rajhrad, ul. Štefánikova 109, Rajhrad, tel.: 547 232 193

Provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace v Medlově - provoz Židlochovice  

vedoucí - 547 231 503, referentka a skladnice - 547 231 018, 734 525 532, mistr - 547 237 338, 

POHOTOVOST - 602 586 472, odečet vody - 725 596 547, faktury p. Wunchová - 545 532 329

Česká spořitelna, a. s., Nám. Míru 151, Židlochovice,   tel.: 547 429 611

Komerční banka, a. s.Nám. Míru 152, Židlochovice,   tel.: 547 231 090, 547 231 126

Česká pošta – Němčičky, Němčičky 6,   tel.: 546 421 530

Katastrální úřad Brno - venkov, Úzká 6, Brno,   tel.: 542 532 211

Státní okresní archiv se sídlem v Rajhradě, Klášter,  tel.: 547 425 711

Finanční úřad Brno – venkov, Příkop 8, Brno,  tel.: 545 125 111

Úřad práce, Komenského 80, Židlochovice,   tel.: 547 231 647, 547 231 847, 547 213 135, 547 231 185,

MěÚ Židlochovice - kontakty

Základní škola Židlochovice

Základní škola Pohořelice

Základní škola Hrušovany