Kanalizace a ČOV

Připravujeme pro Vás aktuální informace o výstavbě splaškové kanalizace a ČOV:

KANALIZACE JE DOKONČENA A PROBÍHÁ NAPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍPOJEK.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

POVOLENÍ KE STAVBĚ

 

kontakt na stavbyvedoucího: Ing. Milchal Kvapilík, tel.: 737 288 481

 

Stavba kanalizace