Veřejný internet

Podle zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29.6.2001 O knihovnách a provozování se knihovnám ukládá, aby umožnily přístup k vnějším zdrojům - bezplatný přístup pomocí telekomunikačního zařízení a provozovatel knihovny ( obec ) je povinen poskytovat tuto službu zdarma.

Městys Medlov zřídil tuto službu – veřejný bezplatný internet - v budově klubu důchodců v Medlově. 

Provozní doba:

každé úterý - od 17:00 do 19:00 hod,

lichý týden - pátek - od 16:00 do 18:00 hod (po dobu provozu Knihovny).

 

Tato provozní doba bude dle zájmu občanů a případných podnětů upravena.

Každý uživatel veřejného internetu se bude řídit Provozním řádem.