Komunikační, varovný a vyrozumívací systém JMK

Občané mají možnost získat informace v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu - posíláním SMS na mobilní telefon.

Více informací naleznete na  http://sms.kr-jihomoravsky.cz/infoproobcany/medlov.html