Sociálně právní ochrana dětí (SPO)

výkon sociálně-právní ochrany dětí byl veřejnoprávní smlouvou přenesen na Městský úřad Židlochovice. Kontakt Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí, nám. Míru 152, Židlochovice, 667 01. Pro Městys Medlov  vykonává sociálně-právní ochranu dětí Bc. Dagmar Špunarová, tel.: 547 427 334, mob.: 604 290 309, dagmar.spunarova@zidlochovice.cz