Knihovna v Medlově 

PŮJČOVNÍ DOBA: 

- lichý pátek 16 - 18 hod.

ČLENSKÝ POPLATEK:

- přihlášení nového člena 20,- Kč

- stálý člen 10,- Kč / rok

ČTENÁŘI I NEČTENÁŘI MOHOU VE VÝPŮJČNÍ DOBĚ POUŽÍVAT BEZPLATNÝ INTERNET

INTERNET SE POUŽÍVÁ I MIMO VÝPŮJČNÍ DOBU A TO KAŽDÉ ÚTERÝ 17.00 - 19.00 HOD.

INTERNET: www.knihovnamedlov.webk.cz

Tenaka