SDH Medlov

Kontakty: 

Sbor dobrovolných hasičů Medlov  
664 66 Němčičky u Židlochovic
IČO: 751 49 362

E-mail: sdhmedlov@seznam.cz
Web:  http://hasicimedlov.blgz.cz/ 

Starosta hasičů: Milan Svoboda, tel. 734 428 412                  

Velitel jednotky hasičů: Richard Pfosser, tel. 739 661 252                     

Jednatel hasičů: Roman Dvořák, tel. 777 713 427                     

Pokladník a vedoucí mládeže: Petra Dvořáková, tel.723 961 105

Seznam členů SDH Medlov

Technika

Zásahová jednotka

Kolektiv mládeže Medlov

Technika SDH Medlov

Zde najdete také užitečné rady a informace, které nám zaslal a nadále bude zasílat npor. Ing. Bronislav Kocman, velitel stanice Židlochovice, HZS JMK.

Jarní úklid