Současný Medlov

Městys Medlov má rozlohu cca 10, 19 km2 (nadm. v. - 192 m). Leží v otevřené bezlesé krajině Dyjsko-svrateckého úvalu při levém břehu řeky Jihlavy. Tato oblast je součástí Přírodního parku Niva Jihlava. 

Panorama městyse

Statut „městys“ používá od 10. 10. 2006. Městys Medlov má svůj znak - na modrém štítě je při prznak Medlovaavé straně větší hrozen s ratolestí obrácenou vzhůru, vedle něho uprostřed štítu je vinařský nůž obrácený špicí doprava, po jeho levé straně je dole malý hrozen a při levém okraji štítu je svisle postavené krojidlo, špicí dolů a ven. Tyto části znaku jsou stříbrné.

V současné době žije v městysi Medlov cca 840 obyvatel. V roce 2016 bylo evidováno 310 rodinných domů (č. p.). Vzhledem k probíhající výstavbě nových rodinných domů v lokalitě "Stará váha"  a "Seniorpark" celkový počet domů a tím i občanů pomalu roste.

Městys je spravován 9 ti členným zastupitelstvem v čele s uvolněným starostou. Chod Úřadu městyse Medlov zajišťuje starosta, místostarosta a účetní.

V městysi je zavedena plynofikace, vodovod, dešťová a nově splašková kanalizace s vlastní ČOV.

návesMěstys Medlov je zřizovatelem Příspěvkové organizace ZŠ (1. - 5. ročník) a MŠ Medlov.   Pro pracující rodiče rozšířila výuku dětí i pro první 2 týdny v červenci, což rodiče jistě vítají. Základní škola v Medlově byla v nedávné době zrekonstruována, byla také rozšířena počítačová síť a zakoupen nový nábytek. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla i MŠ, která navýšila svoji kapacitu a zmodernizovala vybavení. Po celý školní rok jsou děti v ZŠ i MŠ zapojeny do různých akcí, které mají u veřejnosti velký úspěch („Tříkrálová sbírka“, „Den matek“, „Vánoční koncert“ a mnoho dalších). Děti během celého roku navštíví řadu zajímavých míst, několik divadelních představení, jezdí na kurzy plavání a mají také možnost účastnit se kroužků vedených jak v ZŠ tak i v MŠ.

Medlovské památky se postupně renovují, aby zůstaly zachovány příštím generacím. Dominantou je barokní kostel sv. Bartoloměje. Za zmínku stojí zejména socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Floriána, Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, pamětní kříže a hřbitov s hrobkou.

V Medlově má sídlo nebo alespoň provozovnu řada firem a soukromých podnikatelů - např.  Agris, s. r. o., Point CZ, s. r. o.,  Elita semenářská a. s., Zelenka, s. r. o. a mnohé další.

V městysi rovněž naleznete: 

 •  knihovnu s veřejným internetem 
 •  klub volného času 
 •  kulturní dům se zázemím, ve kterém jsou pořádány různé akce a který     je možné si pronajmout
 •  nově zrekonstruovanou Medlovskou hospodu vybavenou rekuperací vzduchu
 •  obecní dům, kde jsou nově zrekonstruované 2 byty určené k pronájmu
 •  dětská hřiště při KD a v lokalitě Stará váha, altánek pro odpočinek seniorů
 •  obnovené spodní hřiště se zámemím pro fotbal, nohejbal a kulturní akce

V Medlově jsou také založeny společenské organizace:  

 •  sbor dobrovolných hasičů
 •  SK Medlov z.s.
 •  Moravský rybářský svaz – místní skupina Medlov
 •  Český myslivecký svaz Medlov – Němčičky
 •  Český svaz chovatelů
 •  SKM - Sport a kultura Medlov

Kultura v Medlově je na velmi dobré úrovni. Každoročně se zde konají tyto akce: „Tříkrálová sbírka“, „Myslivecký ples“, „Rybářský ples“,  „Rybářské závody“, „Dětský den“, "Medlov sobě", „Turnaj v nohejbalu“, „Bartolomějské hody“, „Babské hody“, „Rozsvícení vánočního stromu“, „Mikulášská besídka“, „Vánoční představení a besídka dětí ze ZŠ a MŠ“, „Vánoční koncert“ - dechová hudba a "Masopust".   Plánují se také další  akce ať již kulturního, či sportovního charakteru.