26.11.2013

Žádáme občany - majitelé psů, aby zamezili volnému pohybu psů po obci.V poslední době se po obci toulá několik psů, kteří ohrožují bezpečnost našich spoluobčanů. Nedojde-li k nápravě, bude toto řešeno přestupkovou komisí v Židlochovicích.

Roman Zabil - starosta