Aktualita

Důležité oznámení.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informoval o harmonogramu prací na rekonstrukci chodníků na malém a velkém Medlově. Samotné práce začnou 11.5.2020 od č.p. 11(Zavadilovi) průběžně dolů až po kominictví u jezera. Po dokončení větve se začne opět od vrchu, a to od  č.p 231  dolů k jezeru po č.p. 42 ( Balák). Jako poslední větev bude malý Medlov po jedné straně v celé délce. Práce bude provádět fi. INSTA Olomouc, která vyhrála soutěž.

Vydláždění vjezdu do domu na vlastní náklady (od chodníku k vratům) si můžete domluvit s firmou.

Bližší informace na tel: 724 541 049