23.03.2017

Vážení občané,

dovolte, abych Vás opět upozornil na dlouho přetrvávající problém s volně pobíhajícími psy po naší obci!! Je až s podivem, kolik psů se denně volně pohybuje po obci a obtěžuje a napadá nejen děti, ale také kálí všude možně a „občůrávají“ fasády domů !!!

Na dětských hřištích, ať u KD nebo na „Staré váze“, jsou psí exkrementy kam se podíváte, na veřejných prostranstvích a zelených plochách je to naprosto stejné. Věřte, že sekání těchto ploch není vůbec z těchto důvodů jednoduché a příjemné !!

Prosím, zamyslete se nad tímto problémem a nepouštějte svoje psí miláčky ven. Snažte se, aby Váš pejsek byl na procházce vždy na vodítku a pokud vykoná potřebu, tak ji seberte !!

Věříme, že je i ve vašem zájmu zamezit tomuto nešvaru a ze strany obce nebudeme muset přistoupit k razantnějšímu opatření !!

Roman Zabil, starosta