18.10.2018

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání

ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH

plastových a papírových odpadů do kontejnerů.

 

Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce.

 

To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny.