Aktualita

Informace k pohybu osob v našem okrese.

Od pondělí 1. března můžete na území celého města Brna:
• jít do práce / podnikat
• nakupovat pro sebe, pro příbuzné a blízké
• jít k lékaři nebo k němu doprovodit příbuzné a blízké
• vyřídit neodkladné úřední záležitosti (včetně zajištění nezbytného doprovodu)
• projít se, sportovat.
(Území města Brna je současně okresem Brno-město. A celé město je také považováno za obec – nikoliv tedy jeho jednotlivé městské části.
AKTUALIZACE: Okresy Brno-město a Brno-venkov budou pro účely nynějších krizových opatření sloučeny do jednoho celku. Vyplývá to z aktuálního sdělení Ministerstva vnitra ČR. Pohyb mezi těmito dvěma okresy tedy nebude kontrolován.)
Nejdůležitější informace:
• Zpřísňují se pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest:
- zdravotnickou roušku nebo respirátor je nutné nosit ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místo ubytování), na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde současně dochází k přítomnosti alespoň 2 osob,
- v prodejnách a v provozovnách služeb, ve zdravotnických ambulancích nebo v zařízeních sociálních služeb, v městské hromadné dopravě a na zastávkách a nástupištích je nutné mít respirátor (FFP2, KN 95).
• Pro děti rodičů pracujících v důležitých profesích jsou otevřeny ZŠ a MŠ Merhautova a ZŠ Svážná, nově bude otevřena také ZŠ a MŠ Vedlejší.
• Návštěvy příbuzných nebo přátel jsou povoleny jen v nezbytných případech.
• Platí zákaz volného pohybu osob v době od 21.00 hod. do 04.59 hod. Venčení psů je v uvedeném čase možné do 500 metrů od místa bydliště.
• Všem osobám je zakázáno, až na stanovené výjimky, opustit území okresu.