18.09.2015

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, dle §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb.

1. Informace pro veřejnost

2. Seznam vlastníků