Aktualita

K zamyšlení....

Vážení spoluobčané, je až k neuvěření jak si někteří lidé myslí, že obec má povinnost po nich uklidit naprosto vše !
Každou likvidací takového odpadu se nám všem zvyšují náklady na svoz komunálního odpadu! 
Všichni máme možnost 2x ročně zdarma vyhodit velkoobjemový odpad do přistavených kontejnerů. Pokud se Vám nechce čekat, odpad si musíte na vlastní náklady zlikvidovat sami, ale ne tímto způsobem!! Pokud vidíte, že kontejner na BIO je plný, tak už nedávejte žádný BIO odpad ke konterneru. Pak jsou s odvozem problémy, což se výrazně prodražuje. Buďte ohleduplní k prostředí, kde společně žijeme a upozorňujte ty, kteří to nechtějí respektovat.