30.08.2016

Upozorňujeme občany, že jsou již k nahlédnutí projekty ke kanalizačním přípojkám rodinných domů !! Žádáme Vás o kontrolu, zda je přípojka zakreslena správně !!