Aktualita

Komunitní centrum Židlochovice.

Vážení občané,
kontaktní místo České alzheimerovské společnosti v Brně zahájí ve středu 5. 5. 2021 v Komunitním centru Židlochovice poradenskou činnost. Společnost poskytuje pomoc a podporu lidem s demenci a jejich rodinám. Nabízí informační materiály, osobní a telefonické poradenství, vyšetření paměti pro osoby okolo 60 let věku a starší. Poradna bude poskytovat poradenství každou 1. středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hod.
Vyšet
ření je zdarma.

https://brno.diakonie.cz/.../kontaktni-misto-ceske.../