11.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádná opatření s ohledem na COVID-19.