07.10.2013

Stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Jihlava v ř. km 0,000 - 54,538.