Obecně závazná vyhláška.

5. 9. 2012

OZV o místních poplatcích.