05.02.2019

OZV městyse Medlov č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.