30.01.2019

Oznámení o navýšení místního poplatku za psa pro rok 2019.

Oznámení o navýšení nájemného za zahrádky od 1.1.2019.