Oznámení o konání veřejného projednání - řízení o změně č. 2 územního plánu Medlov

13. 7. 2020

https://www.mestysmedlov.cz/files/aktuality/c-2-SKM_C22720070812230.pdf