Aktualita

Oznámení o přerušení elektrické energie.


Vypnuto: 26.3.2024 od 7.30 do 15.00 Hod.

Vypnutá oblast - Lokalita Senior park - Lokalita Na Staré váze mimo č.p. 225.