05.03.2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Medlov - kanalizace a ČOV"