07.11.2012

OZV č. 3/2012 městyse Medlov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů.