21.12.2018

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych touto cestou Vám všem popřál krásné a klidné prožití svátků vánočních a ve Vašich rodinách pohodu, štěstí a radost. Dětem přeji hodně dárků pod stromečkem. Do nového roku 2019 všem přeji hlavně zdraví, štěstí, pracovní úspěchy a osobní spokojenost. Našemu městysi přeji, aby se rozvíjel, žil v míru a měl spokojené občany.

Roman Zabil.