Aktualita

Poděkování

P o d ě k o v á n í

 

Vážení občané, dovolte mi poděkovat dobrovolným švadlenkám za šití látkových roušek,

které si i nadále můžete vyzvednout na úřadě městyse Medlov.

Zároveň chci poděkovat i těm, kteří si je šijí doma pro sebe a své blízké.

Látkové roušky po použití vyvařte a přežehlete.

Také děkujeme dárcům, kteří nám poskytli látky a šňůrky na jejich výrobu.