Aktualita

Poděkování za Tříkrálovou sbírku.

Vážení rodiče, milé děti,
chtěla bych Vám poděkovat za uskutečněnou Tříkrálovou sbírku.
I přes nepřízeň počasí byla zvládnuta na jedničku.
Zvláštní poděkování a upřímný obdiv chci vyslovit Vám - bývalým žákům naší školy - za Vaši loajalitu a každoroční podporu, kterou škole svým chováním vyjadřujete.

Všem Vám velmi děkuji

ředitelka školy
Jana Jersenská