Pozemkový fond ČR.

21. 8. 2012

Oznámení o zamýšleném převodu.