19.09.2011

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY - oznámení o zamýšleném převodu