22.10.2018

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Medlov.