Aktualita

Přání do nového roku.

Vážení spoluobčané,
je před námi závěr roku 2023 a celý nový rok 2024. Dovolte mi, abych nejenom jménem svým, ale i jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce popřál všem občanům, mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2024.

Současně vyzýváme občany /především mladistvé/ k ohleduplnosti vůči ostatním spoluobčanům a zvířatům a omezení používání petard a ohňostrojů.
Děkujeme za pochopení :-)

Roman Zabil.