25.10.2011

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 4 v k.ú. Medlov