25.10.2011

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 541/13 a 541/14 v k. ú. Medlov