25.10.2011

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc. č. 373/1 v k.ú. Medlov