28.11.2011

Záměr Městyse prodat část pozemku parc.č. 66/1