03.01.2012

Záměr městyse Medlov prodat část pozemeku parc. č. 66/1 v k.ú. Medlov