30.01.2012

Záměr městyse Medlov prodat pozemek parc.č. 14 v k.ú. Medlov.