05.03.2012

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku parc. č. 383/1 v k. ú. Medlov.