05.03.2012

Záměr městyse Medlov prodat část pozemku parc. č. 281/1 v k. ú. Medlov.